تبلیغات
مرجع تخصصی کنکور96 و دانشگاه فرهنگیان - دارای شرایط خاص
تابلوی اعلانات وب

راهنمایی ومشاوره

راهنمایی ومشاوره

زمان اعلام نتایج چند برابر ظرفیت‌ رشته‌های ‌تحصیلی

دارای شرایط خاص شامل دانشگاههای:

شاهد،

علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری ،

مدیریت بیمه اكو موسسه آموزش عالی بیمه اكو ،

دانشكده غیرانتفاعی رفاه،

دكتری بیوتكنولوژی دانشگاه تهران،

دانشگاه علوم‌پزشكی بقیه‌الله(عج)،

رشته‌های تحصیلی بورسیه سپاه پاسداران

كلیه كدرشته‌های تحصیلی‌ متمركز پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و

دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران درآزمون ‌سراسری ‌سال 1395

آرزوی موفقیت برای كلیه داوطلبان گرامی، بدین‌وسیله به اطلاع علاقمندان به تحصیل در رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالی فوق‌الذكر كه در زمان انتخاب رشته‌های تحصیلی، یك و یا چند رشته از كد رشته‌های تحصیلی دانشگاههای مذكور را در آزمون سراسری سال 1395 در فرم انتخاب رشته اینترنتی خود انتخاب نموده، می‌رساند كه فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت هر یك از رشته‌های تحصیلی از بین داوطلبانی كه كد رشته محل‌های موسسات را انتخاب نموده و حدنصاب چند برابر ظرفیت لازم را كسب كرده‌اند، با رعایت تقدم انتخاب رشته در بعداز ظهرروز دوشنبه مورخ 95/6/8 در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.Sanjesh.org اعلام خواهد شد. كلیه‌ معرفی‌‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مصاحبه، معاینه و آزمون علمی و یا مراحل مختلف‌ گزینش‌ همراه بامدارک لازم از قبیل: چند قطعه عكس، اصل شناسنامه وچند نسخه کپی، اصل کارت ملی وچند نسخه کپی، اصل وکپی مدرک دیپلم وگواهی پیش دانشگاهی و...(توجه شود مدارک موردنیاز برای هردانشگاه دراطلاعیه ای که همراه اسامی درج خواهد شد مشخص شده است) در تاریخهای‌ مقرر(که از تاریخ95/6/10 به بعد خواهد بود) به‌ آدرس‌ تعیین‌ شده‌ از طرف مؤسسات (كه در اطلاعیه اعلام اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت درج خواهد شد) مراجعه‌ نمایند. بدیهی‌‌است‌ عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ فوق به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ در رشته‌ یا رشته‌های‌ ذیربط تلقی‌ خواهد شد. 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور