تبلیغات
مرجع تخصصی کنکور96 و دانشگاه فرهنگیان - مادرانه ...
تابلوی اعلانات وب

راهنمایی ومشاوره

راهنمایی ومشاوره

این روزها رفتار صحیح با کودکان خیلی مهم است ، ترفند هایی هست که هم در تربیت فرزندانمان موثر است و هم اعصاب ما را کمتر تحت تاثیر شیطنت های طبیعی کودکان قرار میدهد. پیشکش به تمام کسانی که به دنبال تربیت صحیح و آرامش بیشتر در منزل هستند.

مادرانه

 - بچه سرفه می‌کند. 
-مادر خلاق یک دستمال درمی‌آورد و به بچه می‌دهد

- مادر غیر خلاق به او می‌گوید
 "نکن". بعد هم بچه را دعوا می‌کند. بچه حالا علاوه بر سرفه، نق هم می‌زند.. 

بقیه  متن را در ادامه مطلب مشاهده فرمایید......
   

2- بچه غر می‌زند و نمی‌خواهد از مغازه بیرون برود. 
-پدر خلاق به او می‌گوید که راه خروج را بلد نیست و از بچه می‌خواهد خروجی را نشانش بدهد.
 بچه یورتمه کنان بطرف در می‌رود و خوشحال است. احساس می‌کند کار مهمی انجام می‌دهد.

-پدر غیرخلاق
او را به زور و کشان کشان بیرون می‌برند. بچه نق می‌زند.
بچه غر می‌زند و نمی‌خواهد از مغازه بیرون برود. 
قربان صدقه‌اش می‌روند و وعده شکلات و بستنی می‌دهند. 
بچه رشوه را قبول می‌کند. همچنان غر می‌زند و از مغازه خارج می‌شود. و مشغول چانه‌زدن بر سر تعداد بستنی است.

3- بچه در مدرسه دعوا کرده‌است. داستان را برای مادر تعریف می‌کند.
 -مادر خلاق
گوش می‌دهد، اما عکس‌العملی نشان نمی‌دهد.

- مادر غیرخلاق
درحالیکه سعی دارد باقیمانده غذا را از لای دندانش بیرون بکشد، گوش می‌دهد. به بچه می‌گوید:
 "اون فقیره. واسه همین بی‌تربیته.
 تو باهاش بازی نکن!"

تربیت خلاقانه کودکان مادران خلاق 


4- بچه بستنی می‌خورد.
- مادر خلاق
به او دستمال می‌دهد تا دهانش را پاک کند.

- مادر غیرخلاق
دور دهانش را پاک می‌کند

5- بچه نق می‌زند. 
-مادر خلاق
به کودکش نگاه میکند و از او میخواهد تا علت بدخلقیش را بدون گریه بگوید

-مادر غیر خلاق
دعوایش می‌کند.

پدر به مادر می‌توپد که بچه را دعوا نکن.

بچه لگدی حواله پدر می‌کند. مادر می‌خندد. پدر بچه را دعوا می‌کند . و بعد برای آرام کردنش باز هم به او وعده و رشوه می‌دهند


6- بچه زمین خورده‌است. 
-مادر خلاق
با لبخند به کودکش نگاه میکند و با زبان بدن به او میفهماند 
طوری نیست بلند شو و ادامه بده
و او با خوشحالی بلند می‌شود و به بازی ادامه می‌دهد.

-مادر غیرخلاق
دو دستی توی سرش خودش می‌زند و جیغ میزند و بچه را بلند می‌کند و مثل کیسه سیب‌زمینی می‌تکاند. 
بچه می‌ترسد و جیغ می‌کشد.

بعد مادر بچه را پیش خود مینشاند و به او میگوید از جات تکان نخور وروجک
 مادر آینه در‌می‌آورد تا آرایشش را کنترل کند.
و بچه از فرصت استفاده کرده و با این فکر پیروزمندانه 
که از دست مادر فرار کردم دوباره میرود تا بازی کند

7- در مطب دکتر حوصله بچه سر رفته‌است.
- مادر خلاق
از کیفش کاغذ و مداد‌رنگی بیرون می‌آورد. و بچه مشغول می‌شود.

-مادر غیرخلاق
 مثل گرامافونی که سوزنش گیر کرده‌باشد لاینقطع می‌گوید "
نرو، نکن، نگو، دست نزن، بیا، حرف نزن، آروم باش، بشین، ول کن، به پدرت میگم …". اعصاب همه رو خرد کردی. 
الان آقای دکتر میاد آمپولت میزنه!!
   

پاینده باشید.